Máy toàn đạc điện tử Leica TC307

Liên hệ

  • Độ chính xác đo góc: 7″
  • Bộ nhớ lưu trữ đến 10.000 điểm
  • Khoảng cách đo không gương 200m
  • Thời gian làm việc lên đến 20h
  • Ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng