Keo Silicone Axit Wacker PA màu đen 280ml (chai)

56,500 

* Ứng dụng của Keo Silicone Wacker:
– Dán nhôm kính và cửa, thép không gỉ, ống nước….
– Trám trét giữa kính và các phần bổ trợ (khung, đố, song cửa)
– Các ứng dụng yêu cầu thi công nhanh.