Dụng Cụ Lôi Thai 2020 (Calf Puller)

Liên hệ

  • Thiết kế khung điều chỉnh linh hoạt, có thể tháo dỡ
  • Sử dụng ổn định, dễ dàng thao tác
  • An toàn cho gia súc, 2 kích thước khung để lựa chọn