Máy toàn đạc điện tử Leica TCR702

Liên hệ

  • Độ chính xác đo góc: 2″
  • Bộ nhớ lưu trữ đến 10.000 điểm
  • Thời gian làm việc lên đến 20h
  • Ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng