Xe cuốc Gầu 0.5m3 Cho Thuê Tháng

32,000,000 

  • SỬA CHỮA NHÀ TOÀN TRÍ
  • Website: suachuanha.vnetmic.vn
  • Hotline: 0908 378 037
  • Đào đất san lắp mặt bằng.
  • Cuốc bát, di dời vân chuyển vật liệu đất, đá.
  • Phát quang, bóc phong hóa những vùng đất yếu.
  • Cẩu lắp đặt cống thoát nước D<1000mm.