Máy thủy chuẩn điện tử DL-15

21,988,000 

  • Đo chính xác nhất quán: hệ thống đọc điện tử, loại trừ sai số ghi và đọc, giảm mỏi mắt người vận hành
  • Đo và ghi chỉ với 1 lần ấn
  • Phần mềm đo trên máy : xác định độ cao, tính độ cao, tính toán chênh cao
  • Lưu dữ liệu trong máy và dễ dàng chuyền ra: 16 MB bộ nhớ trong, Mini USB truyền dữ liệu