Vải địa kỹ thuật ART15 Cường lực 15kN/m; 700m2/cuộn (m2)

12,400 

Lớp phân cách dưới nền đắp ( rất ít thể hiện do quá mỏng).

Lớp lọc thoát nước ( thoát nước cực tốt cho trồng cây, bọc ống nước).

Cốt gia cường ổn định chống trượt (tính năng này tương đối ít, có thể hiện thì chỉ có tính chất tạm thời).

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
This item: Vải địa kỹ thuật ART15 Cường lực 15kN/m; 700m2/cuộn (m2)
12,400 
12,400 
1 × Đèn Gốm Sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL19 WW (cái)
301,901 
1 × Đèn thủy tinh trang trí Điện Quang ĐQ DCL14 WW (cái)
694,243