Phích Pha Trà 0,9 Lít RD-0940 N1.E

230,000 

  • Giữ cho nguồn nước tinh khiết
  • An toàn sưc khỏe
  • Sản phẩm được chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
This item: Phích Pha Trà 0,9 Lít RD-0940 N1.E
230,000 
230,000 
1 × Phích Tết Pha Trà 1.3 Lít năm 2023 RD-1355TS
285,000 
1 × Phích Tết Pha Trà 1 Lít Năm 2023 RD-1055 TS
255,000 
1 × Phích Hiển Thị Nhiệt Độ Thông Minh RD-1542 N3.E
772,000