Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-52

Liên hệ

  •  Độ phóng đại: 30X
  • Độ chính xác đo góc: 2″
  • Bộ nhớ trong lưu trữ 5.000 điểm đo
  • Khả năng chống nước và bụi tốt
  • Được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng