Gạch Không Nung Huyện Bình Chánh

1,450 

Có thể được sử dụng để xây nhà.

Xây tường.

Át nền vỉa hè.

Ở các bờ đê sông.

Đê biển để chắn lũ, chắn sóng…

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
This item: Gạch Không Nung Huyện Bình Chánh
1,450 
1,450 
1 × Xi Măng Insse Sao Mai PCB40 Huyện Bình Chánh
98,000 
1 × Cát Xây Tô Huyện Bình Chánh
160,000 
1 × Đá 1 x 2 Xanh Biên Hòa Huyện Bình Chánh
450,000