Dịch vụ xin phép đấu nối hạ tầng

Liên hệ

  • SỬA CHỮA NHÀ TOÀN TRÍ
  • Website: http://suachuanha.vnetmic.vn/
  • Hotline: 0908378037
  • Khảo sát chặt chẽ ( miễn phí khảo sát )
  • Hoàn thiện phê duyệt hồ sơ xin phép đấu nối trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.
  • Thiết kế và thi công đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
  • Thay mặt cá nhân, doanh nghiệp sử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình đấu nối;
  • Có trách nhiệm với công trình bảo hành dài hạn.