Cây Hoa Hồng Gốc – hồng cổ thụ

170,000 

  • Trồng trang trí hiện nay
  • Cây được trồng trong chậu
  • Trồng sân vườn tạo tiểu cảnh
  • Cảnh quan xung quanh nhà, trên các lan can