Tôn Lạnh Phương Nam (Việt – Nhật SSSC) Huyện Cần Giờ

Liên hệ

  • Sản xuất theo công nghệ NOF hiện đại
  • Có khả năng chống ăn mòn cao
  • Bề mặt nhẵn bóng, có tính thấm mỹ