Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-52

Liên hệ

  •  Độ phóng đại: 30X
  • Độ chính xác đo góc: 2″
  • Bộ nhớ trong lưu trữ 50.000 điểm đo
  • Khả năng chống nước và bụi tốt