Hạt Giống Táo Đỏ Lùn

40,000 

  • Giống táo đỏ trồng quanh năm
  • Màu sắc tươi sáng
  • Cung cấp chất dinh dưỡng