Hạt Giống Kiwi

30,000 

  • Hạt giống được sản xuất tại VIệt Nam
  • Hàng đảm bảo chất lượng
  • Tỷ lệ nảy mầm cao