Đá 4 x 6 Xanh Biên Hòa Huyện Cần Giờ

380,000 

Công dụng chủ yếu của đá 4×6 là cốt nền móng.

Lót nền.

Kè móng hoặc phụ gia các loại vật liệu xây dựng khác.

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
This item: Đá 4 x 6 Xanh Biên Hòa Huyện Cần Giờ
380,000 
380,000 
1 × Đá mi sàng Xanh Biên Hòa Huyện Cần Giờ
380,000 
1 × Cát Bê Tông Huyện Cần Giờ
280,000 
1 × Cát San Lấp Huyện Cần Giờ
130,000